Nové požadavky na kontrolu těsnosti a vedení záznamů od 1.1.2017

Nařízení EU č.517/2014 ponechalo do 31.12.2016 spodní limit pro provádění povinných KT 3kg F-plynů.


Od 1.1.2017 platí pouze spodní limit 5 tun ekvivalentu CO2 a to pro stávající i nová zařízení, neplatí pro R22 nebo jiné regulované látky.

Hermeticky uzavřená zařízení mají limit 10 tun ekvivalentu CO2.


Každé zařízení, které má minimálně 5 tun ekvivalentu CO2 musí:

- být o něm vedené záznamy ( ev.kniha) už od 1.1.2017 !!!, nově budou možné i elektronické záznamy.

- mít štítek podle nařízení 2015/2068 s hodnotou ekvivalentu CO2 v tunách - platí pro všechny zařízení !!!

- mít provedenou kontrolu těsnosti nejpozději do 31.12.2017 !!!


Hodnota ekvivalentu se vypočítá: GWP x hmotnost chladiva v zařízení

Tabulka nejčastěji používaných chladiv

Chladivo     GWP na 1kg chladiva     povinná revize od

R134a              1430                                3,50 kg

R410A              2088                                2,39 kg

R407C              1774                                2,82 kg

R404A              3922                                1,27 kg

R407A              2107                                2,37 kg

R507                3985                                1,25 kg


Podmínky pro provoz a prodej zařízení:

Provozovatel je povinnen uchovávat záznamy v místě provozu zařízení.

Kopie záznamů může certifikovaná osoba uchovávat v listinné nebo elektronické podobě.

Prodej nehermetického zařízení s HFC konečnému uživateli je možný pouze na základě smlouvy, kde je uvedeno výrobní číslo zařízení,

a to že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou.Smlouvy se musí uchovávat po dobu 5 let(pro cert.osobu stačí faktura s výše uvedenými údaji)


Seznam certifikovyných osob najdete na http://mzp.cz/dco (obsahuje filtr vyhledávání podle jména, adresy, IČ, čísla certifikátu atd.)

Vytvořte si  web zdarma